Rendi tingimused

Kaubiku, väikebussi, kastiauto ja sõiduauto renditingimused

 1. Rentnik vastutab rendilepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest sõltumata sõiduki kasutajast.
 2. Enne sõitu kohustub rentnik tutvuma sõiduki tehnilise olukorraga. Võimalikud probleemid fikseerida ja teavitada probleemidest rentijat. Kui tagastamisel esineb puudusi ja neid pole märkustena märgitud, siis vastutab puuduste eest rentnik.
  1. Rentnik kohustub sõiduki tagastamisel sellest teavitama rendile andjat meili,sõnumi teel või helistades.
 3. Rentniku poolt makstud tagatisraha 200 eurot tagastatakse Rentnikule 5 päeva jooksul peale sõiduki tagastamist juhul, kui Rentnikul ei ole Rendile andja ees käesolevast rendilepingust tulenevaid kohustusi.
 4. Rendile andjaei hüvita sõiduki rikkest tingitud ebamugavusi ega sellest tekkida võinud kulusid (sõiduk asendatakse esimesel võimalusel).
 5. Sõiduki rikke korral on Rentnikul kohustus Rendile andjat koheselt teavitada ja käituda vastavalt liikluseeskirjadele.
 6. Sõiduki rentimisel ilmnenud vigadest tuleb Rendile andjat koheselt teavitada. Iga 1’000 km läbimisel tuleb kontrollida jahutusvedeliku ja õlitaset (ka. kütust) ja vajadusel neid lisada.
 7. Päeva kilometraasi limiit on 500 km, selle ületamisel arvestatakse:
  1 hinnaklassi puhul: iga ületatud 100km-15€
  2 hinnaklassi puhul: iga ületatud 100km- 10€
 8. Sõiduk tagastatakse samale aadresile ja samasuguses tehnilises seisus, puhastatult ning tangitult.
 9. Juhul, kui rentniku poolt tagastatud sõiduk ei vasta punktides 6 ja 8 toodud nõutele on Rendile andjal õigus nõuda Rentnikult vastavate kulude hüvitamist. 
 10. Rentnik hüvitab Rendile andjale rendiperioodil laekunud liiklus- ja parkimistrahvid.
 11. Rentnik võtab rendiperioodil täisomavastutuse kahjude osas mis on põhjustatud rendiperioodil
  rendisõidukile ja ka sõiduki poolt tekkitatud kolmandatale osapooltele.
 12. Liiklusõnnetuse põhjustamise korral on õigus rendileandjal nõuda 200€ hüvitist